Seminarul Stiintific National de Statistica “Octav Onicescu”

Invitatie: 26.05.2022 Principiile fundamentale de functionare a statisticii in tarile democratice

Invitatie: 28.04.2022 Instrumente statistice de măsurare a transdisciplinarității – omagiu adus matematicianului Dan Barbilian, alias poetul Ion Barbu

Invitatie: 31.03.2022 Efectul crizelor ar putea împinge economia României în recesiunevezi detalii

Invitatie: 24.02.2022 Transdisciplinaritatea logicii şi redefinirea statisticii: un modest omagiu adus personalităţii lui Anton Dumitriu – vezi detalii

Invitatie: 27.01.2022 Studiu privind efectul crizei Covid-19 asupra situației social-economice – vezi detalii

Invitatie: 18.11.2021
* Opinii sintetizate statistic referitoare la transportul urban în Pitești
* Cât de economică, financiară sau statistică este o analiză de senzitivitate în proiectele europene?
* Cât de mare ar trebui să fie nivelul ratei de actualizare în proiecte de infrastructură și ce influență are dinamica actuală a inflației românești?

Invitatie: 28.10.2021 Cercetarea științifică românească. Comparații europenevezi detalii

Invitatie: 30.09.2021 Efectele crizei sanitare și economicofinanciare prelungite asupra creșterii economice

Invitatie: 01.07.2021 Studiu privind perspectiva evoluției economico-sociale a României în condițiile crizei actuale

Invitatie: 27.05.2021
De ce avem nevoie de o educație grafică sau de o alfabetizare grafică? Umor la scară mică într-un grafic statistic!
A intrat oare economia României, în cel de-al patrulea ciclu de dezvoltare de tip juglar, în anul 2020?
Vezi detalii

Invitatie: 22.04.2021 Analiza spațio-temporală a gradului de mobilitate a absolvenților de învățământ terțiar în contextul pieței muncii europene – Studiu de caz România – vezi detalii

Invitatie: 22.04.2021 Analiza spațio-temporală a gradului de mobilitate a absolvenților de învățământ terțiar în contextul pieței muncii europene – Studiu de caz România

Invitatie: 25.03.2021 Analiza situației actuale a economiei României și perspective

Invitatie: 18.02.2021 Este oare mai mare entropia informaţională în cercetarile interdisciplinare? Cu ce consecinţe? + Lansare de carte

Invitatie: 28.01.2021 Evoluția serviciilor profesional-științifice în intervalul 2010-2018

03.12.2020 Evoluția statelor membre ale Uniunii Europene în contextul crizei pandemice și financiar-economice – vezi detalii

Invitatie: 03.12.2020 Evoluția statelor membre ale Uniunii Europene în contextul crizei pandemice și financiar-economice

26.11.2020 Cât de intens se asociază ignoranța în managementul proiectelor cu absorbția fondurilor europene?vezi detalii

Invitatie: 26.11.2020 Cât de intens se asociază ignoranța în managementul proiectelor cu absorbția fondurilor europene?

30.08.2020 Situația economică a României la zi și perspective în contextul crizei pandemice, conjugată cu criza economico-financiară – vezi detalii

Invitatie: 30.08.2020 Situația economică a României la zi și perspective în contextul crizei pandemice, conjugată cu criza economico-financiară

30.07.2020 Evoluția omenirii. Corelația resurse-populație. Evoluția României în acest context – vezi detalii

Invitatie: 30.07.2020 Evoluția omenirii. Corelația resurse-populație. Evoluția României în acest context

30.04.2020 Cum arata o evaluare minimala a erorilor statistice si reziduale asociate investigarii si modelarii impactului virusului COVID-19? – vezi detalii

30.04.2020 Despre importanta metodelor statistice adecvate aplicate crosdisciplinar in seriile enumerative sau atributive nenumerice. Cuantificari si analize frecventiale statistice in (mini)corpusuri filologice – vezi detalii

Invitatie: 30.04.2020 Cum arata o evaluare minimala a erorilor statistice si reziduale asociate investigarii si modelarii impactului virusului COVID-19? si Despre importanta metodelor statistice adecvate aplicate crosdisciplinar in seriile enumerative sau atributive nenumerice. Cuantificari si analize frecventiale statistice in (mini)corpusuri filologice

15.04.2020 Analiza starii mondiale – vezi detalii

Invitatie: 15.04.2020 Analiza starii mondiale

Invitatie: 27.02.2020 Republica Moldova – evolutii si oportunitati de integrare europeana

Invitatie: 30.01.2020 Serviciile informatice si informatizarea societatii romanesti