Conducerea SRS

Biroul executiv

Președinte: Prof. univ. dr. Constantin Mitruț

Prim-vicepreședinte: Prof. univ. dr. Constantin Anghelache

Vicepreședinți:   Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

                               Prof. univ. dr. Vergil Voineagu

                               Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel

                               Dr. Alexandru Radocea

Secretar general: Ec. ing. Grigorie Grama

Secretari generali adjuncți: Ec. Daniela Mihalache

                                                  Ec. Virginia Nițulescu

Consiliul director al SRS

Prof. univ. dr. Constantin Anghelache

Prof. univ. dr. Liviu-Stelian Begu

Prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu

Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba

Prof. univ. dr. Alexandru Lucian Manole

Prof. univ. dr. Constantin Mitruț

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Prof. univ. dr. Emilia Țițan

Prof. univ. dr. Vergil Voineagu

Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel

Conf. univ. dr. Cornel Lazăr

Conf. univ. dr. Elisabeta Roșca

Conf. univ. dr. Vasile-Alecsandru Strat

Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu

Dr. Constantin Albu

Dr. Cristina Lincaru

Dr. Gheorghe Mihai

Dr. Alexandru Radocea

Dr. Ion Răvar

Ec. Dumitru Bogdan Drăghia

Ec. Ilie Dumitrescu

Ec. Laurențiu Gavrilă

Ec. Ioan B. Gâlceavă

Ec. Ioan Goreac

Ec. ing. Grigorie Grama

Ec. Crina Mănescu

Ec. Virginia Nițulescu

Ec. Bogdan Liviu Pătărlăgeanu

Ec. Marin Stănică

Comisia de cenzori a SRS

Ec. Constantin Mîndricelu – Preşedinte

Drd. Maria Mirea

Dr. Cristina Sacală